Password Hashing

Sebelum kita melihat maksud hash, kita akan menulis code terlebih dahulu. Kemudian, kita akan melihat penjelasan.

Mula-mula, kita perlu membina class untuk meletakkan configuration. Kita namakan class tersebut Config, kemudian tambah annotation @Configuration, seperti berikut,

package com.jombelajarjava.hello;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

@Configuration
public class Config {
}

Dalam configuration, kita akan memilih algorithm untuk membuat hashing. Kita akan pilih BCrypt. Jadi, kita tambah method seperti berikut,

@Configuration
public class Config {
  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }
}

Annotation @Bean tersebut adalah untuk Spring. Nanti apabila kita meletakkan parameter PasswordEncoder menggunakan @Autowired, Spring akan membuat dependency injection. Konsep ini sama seperti @Provider dalam Google Guice.

Untuk test algorithm BCrypt, kita boleh bina controller tambahan hanya untuk test. Contoh,

File test.mustache:

<p>Result: {{result}}</p>

File TestController.java:

@Controller
public class TestController {
  @Autowired
  PasswordEncoder passwordEncoder;

  @GetMapping("/test")
  public String test(Model model) {
    String encoded = passwordEncoder.encode("admin");
    model.addAttribute("result", encoded);
    return "test";
  }
}

Setelah selesai, layari http://localhost:8080/test. Hasilnya,

Gambar result hash

Anda boleh refresh dan lihat nilai tersebut berubah. Jika anda ingin membuat controller untuk pendaftaran ahli website, anda perlu menyimpan result tersebut sebagai password.

Cryptography

Sekarang kita akan melihat penjelasan mengenai code di atas. Kepada sesiapa yang sudah faham, boleh skip bahagian ini.

Cryptography ialah pembelajaran mengenai teknik untuk menukar sesuatu data ke dalam bentuk yang lain dengan tujuan supaya orang lain yang tidak berkenaan tidak dapat memahami data tersebut. Dalam cryptography, ada dua kategori, iaitu encryption dan hashing.

Encryption ialah menukar data ke bentuk yang lain, dan hasilnya juga boleh bertukar ke bentuk yang asal (decryption). Hashing pula ialah menukar data ke bentuk yang lain sehingga tidak boleh lagi bertukar ke bentuk yang asal.

Dalam code di atas, kita menggunakan BCrypt, iaitu salah satu algorithm untuk membuat hashing. Tujuan kita menggunakan hash untuk password adalah supaya developer website itu sendiri tidak dapat mengakses password pengguna. Jika developer hanya membuat encryption, mereka dengan mudah mendapatkan bentuk asal password daripada pengguna, kemudian boleh menggodam akaun pengguna di website lain.

Sekarang kita sudah faham beza encryption dan hashing. Jadi, jika anda menggunakan mana-mana website, anda boleh cuba klik ‘Forgot password’ untuk melihat sama ada mereka memulangkan password anda atau membuatkan anda membina password baru. Jika website tersebut boleh memulangkan password anda, maksudnya penyimpanan password tersebut tidak betul.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju