Form

Dalam tutorial Mustache, kita ada membuat form untuk login. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk mengambil input tersebut.

Semasa menghantar form, konsepnya sama seperti menghantar request body, cuma dalam format yang berbeza. Untuk mengambil input daripada form, kita perlu menggunakan annotation @ModelAttribute.

Sebagai contoh, kita bina class LoginForm, seperti berikut,

public class LoginForm {
  private String username;
  private String password;

  public LoginForm() {}

  public LoginForm(String username, String password) {
    this.username = username;
    this.password = password;
  }

  // dan method-method lain seperti setter dan getter
}

Kemudian tambah method pada controller untuk mengambil input, seperti berikut,

  @PostMapping("/login")
  public String authenticate(@ModelAttribute LoginForm loginForm) {
    return "page";
  }

Path dan HTTP method perlu sama dengan code HTML untuk form tersebut, iaitu,

<form action="/login" method="POST">

Untuk test controller, kita bina satu page untuk memaparkan username.

Edit page.mustache untuk page dashboard:

  ...
  {{#home}}{{> home}}{{/home}}
  {{#login}}{{> login}}{{/login}}
  {{#dashboard}}{{> dashboard}}{{/dashboard}}
  ...

kemudian, bina file dashboard.mustache:

{{#success}}
 <p>Selamat datang, {{username}}!</p>
{{/success}}
{{^success}}
 <p>Maaf, password tak betul.</p>
{{/success}}

Akhir sekali, edit method authenticate() untuk menghantar data yang diperlukan:

  @PostMapping("/login")
  public String authenticate(@ModelAttribute LoginForm loginForm, Model model) {
    boolean success = loginForm.getUsername().equals("admin") &&
        loginForm.getPassword().equals("admin");

    model.addAttribute("title", "Dashboard");
    model.addAttribute("dashboard", true);
    model.addAttribute("success", success);
    model.addAttribute("username", loginForm.getUsername());
    return "page";
  }

Amaran keras! Dalam website sebenar, jangan sesekali membandingkan password seperti code di atas, sebaliknya, gunakan cryptography.

Untuk test, kita boleh login menggunakan username admin dan password admin.

Data transfer object (DTO)

Ini adalah maklumat tambahan. Kita telah melihat sebelum-sebelum ini kita membuat class untuk menempatkan data input daripada pengguna seperti class LoginForm di atas. Ini adalah salah satu daripada design pattern yang dinamakan data transfer object(DTO).

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju