Belajar Web Development

Pembangunan web (web development) boleh dilakukan dalam mana-mana programming language. Oleh sebab website ini ialah website untuk tutorial Java, kita akan menggunakan Java untuk membangunkan aplikasi web.

Zaman sekarang telah wujud banyak kemudahan untuk membina aplikasi web seperti framework dan library. Contoh framework untuk aplikasi web dalam Java ialah

dan sebagainya. Walaupun banyak, konsep-konsep yang sama boleh digunapakai antara setiap framework, cuma dengan cara berbeza. Jadi, kita hanya akan memilih satu framework untuk tutorial ini.

Spring Boot

Kita akan belajar web development menggunakan Spring Boot. Sesiapa yang pernah ambil tahu mengenai Java mungkin pernah mendengar Spring. Spring adalah antara web framework yang paling popular untuk Java, tetapi disebabkan framework tersebut banyak menggunakan XML untuk configuration, maka Spring Boot dibina. Dalam Spring Boot, kebanyakan configuration adalah secara automatik, maka programmer boleh terus fokus kepada aplikasi.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju