Google App Engine

Google App Engine(GAE) juga adalah salah satu PaaS. Disebabkan GAE terlalu berbeza, maka saya asingkan ke dalam topik yang baru.

GAE adalah sebahagian daripada Google Cloud Platform. Google Cloud Platform terbahagi kepada dua, iaitu Flexible dan Standard. Flexible adalah sama seperti PaaS yang lain, manakala Standard adalah versi yang terhad. Nama Google Cloud Standard yang lama ialah Google App Engine, jadi apabila orang sebut GAE atau Standard, dua-dua merujuk benda yang sama.

GAE terhad dari segi infrastructure. Contoh untuk database, kita tidak boleh menggunakan database SQL, kita perlu menggunakan Datastore yang dibina oleh Google sendiri.

Sekarang kita cuba deploy aplikasi daripada tutorial Spring Security ke GAE.


Documentation yang kita boleh rujuk ialah Deploy Spring Boot Application in App Engine standard.

Antara perubahan yang saya lakukan ialah:

 1. Tukar packaging projek dari jar ke war di pom.xml:

     <groupId>com.jombelajarjava</groupId>
     <artifactId>hello</artifactId>
     <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
     <packaging>war</packaging>
  
 2. Tambah properties untuk maven compiler:

     <properties>
       ...
       <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
       <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
     </properties>
  
 3. Tambah dependency Tomcat, dan tukar scope ke provided:

       <dependency>
         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
         <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
         <scope>provided</scope>
       </dependency>
  
 4. Tambah plugin untuk appengine-maven-plugin:

       <plugins>
         ...
         <plugin>
           <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
           <artifactId>appengine-maven-plugin</artifactId>
           <version>1.3.2</version>
         </plugin>
       </plugins>
  
 5. Bina file src/main/webapp/WEB-INF/appengine-web.xml dengan kandungan:

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <appengine-web-app xmlns="http://appengine.google.com/ns/1.0">
    <threadsafe>true</threadsafe>
    <runtime>java8</runtime>
    <sessions-enabled>true</sessions-enabled>
   </appengine-web-app>
  
 6. Bina class ServletInitializer dengan kandungan:

   package com.jombelajarjava.hello;
  
   import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
   import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
  
   public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {
     @Override
     protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder builder) {
       return builder.sources(HelloApplication.class);
     }
   }
  

Setelah deploy, kita boleh melayari website kita.

Gambar deployment di Google App Engine

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju