Reduce

Method reduce() boleh digunakan untuk membuat pengiraan yang melibatkan semua nombor dalam collection.

Contoh jika kita ingin mendarab setiap nombor dalam list antara satu sama lain, seperti ini,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13);

  int hasilDarabSetiapNombor = numbers.stream()
      .reduce(1, (x, y) -> x * y);

  System.out.println(hasilDarabSetiapNombor);

Method reduce() yang asas mempunyai dua parameter. Parameter yang pertama ialah data pertama untuk pengiraan. Parameter yang kedua ialah BiFunction untuk membuat pengiraan antara data yang terkumpul dengan data yang seterusnya.

Untuk code di atas, data pertama ialah nombor 1 kerana kita menggunakan operasi darab. Jika 0, maka hasil terakhir akan tetap 0. BiFunction yang kita gunakan akan darab nombor dengan nombor yang lain. Maka, code tersebut menjadi,

1 * 1 * 2 * 3 * 5 * 8 * 13

Method sum() yang kita lihat sebelum ini menggunakan konsep yang sama dengan reduce(). Jadi, utamakan method-method yang sedia ada terlebih dahulu supaya code lebih jelas. Kita akan melihat antara method-method tersebut pada tutorial akan datang.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju