Foreach

Bukan semua proses dalam programming memerlukan output, contoh mungkin jika kita ingin memaparkan setiap nilai pada console, atau output ke file. Untuk kes ini, kita boleh menggunakan method forEach().

Contoh jika kita ingin memaparkan nombor genap yang telah ditapis pada console,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13);

  numbers.stream()
      .filter(num -> num % 2 == 0)
      .forEach(System.out::println);

Kita boleh menggunakan method reference untuk print ke console. Perhatikan kita tidak perlu meletakkan variable untuk stream tersebut.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju