Filter

Method filter() boleh digunakan untuk menapis data yang kita mahu daripada collection untuk membentuk collection yang baru.

Contoh untuk mengambil nombor genap,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13);

  List<Integer> nomborGenap = numbers.stream()
      .filter(num -> num % 2 == 0)
      .collect(toList());

  System.out.println(nomborGenap);

Method filter() mengambil function sebagai argument. Jika function tersebut memberi boolean true untuk satu data, data tersebut akan diambil ke collection baru.

Dalam code di atas, jika baki nombor selepas dibahagi dengan 2 ialah 0, bermakna nombor itu ialah nombor genap, maka nombor tersebut akan termasuk dalam list yang baru.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju