Aplikasi

Boleh dikatakan semua proses dalam aplikasi bisnes boleh diselesaikan menggunakan method map(), reduce(), dan filter(). Dalam tutorial ini, kita akan melihat beberapa contoh yang melibatkan semua method tersebut.

Kes 1

Kerajaan ingin merancang bajet negara, maka institusi kita diminta untuk mengira cukai yang dibayar oleh ahli. Kadar cukai ialah 2% jika melebihi RM 10000. Kita sebagai programmer diminta untuk menjumlahkan cukai ahli.

Jadi, dengan menggunakan library Lombok dan Google Guava code, kita mempunyai class untuk pembayar cukai, TaxPayer,

import lombok.Builder;
import lombok.Value;

@Value
@Builder
public class TaxPayer {
  private String name;
  private double money;
}

Servis untuk mendapatkan senarai pembayar cukai berserta jumlah duit,

import com.google.common.collect.ImmutableList;

import java.util.List;

public class TaxPayerService {
  public static List<TaxPayer> getAllTaxPayers() {
    return ImmutableList.of(
        TaxPayer.builder().name("Ali").money(20000).build(),
        TaxPayer.builder().name("Abu").money(5000).build(),
        TaxPayer.builder().name("Suzana").money(15000).build(),
        TaxPayer.builder().name("John").money(9000).build()
    );
  }
}

Maka code yang kita tulis untuk kes ini akan kelihatan begini,

double totalTaxPaid = TaxPayerService
    .getAllTaxPayers()
    .stream()
    .mapToDouble(TaxPayer::getMoney)
    .filter(money -> money > 10000)
    .map(money -> money * 0.02)
    .sum();

System.out.println("Jumlah cukai yang akan dibayar: RM " + totalTaxPaid);

Kes 2

Bersambung dari Kes 1, pihak atasan mahu senarai maklumat ahli berserta cukai yang dibayar. Maka, kita pun google bagaimana format file csv. Format file csv dibahagi menggunakan tanda koma, baris demi baris.

Menggunakan format tersebut, kita tulis code seperti ini,

String csv = TaxPayerService
    .getAllTaxPayers()
    .stream()
    .map(taxPayer -> String.format(
        "%s,%.2f,%.2f",
        taxPayer.getName(),
        taxPayer.getMoney(),
        taxPayer.getMoney() > 10000 ? taxPayer.getMoney() * 0.02 : 0.0
    ))
    .collect(joining("\n"));

System.out.println(csv);

Untuk menghasilkan,

Ali,20000.00,400.00
Abu,5000.00,0.00
Suzana,15000.00,300.00
John,9000.00,0.00

Method joining() di atas adalah untuk menggabungkan string. Anda boleh melihat documentation di Collectors#joining().

Kes 3

Sekarang mereka mahu bilangan pembayar cukai dan purata cukai yang dibayar.

Kita pun tulis code seperti ini,

List<Double> taxes = TaxPayerService
    .getAllTaxPayers()
    .stream()
    .map(TaxPayer::getMoney)
    .filter(money -> money > 10000)
    .map(money -> money * 0.02)
    .collect(toList());

int taxPayersCount = taxes.size();

double taxAverage = taxes.stream()
    .mapToDouble(x -> x)
    .average()
    .orElse(0.0);

System.out.println("Bilangan pembayar cukai: " + taxPayersCount);
System.out.println("Purata cukai yang dibayar: " + taxAverage);

Seperti yang kita lihat dari contoh-contoh di atas, kita tidak perlu lagi menulis loop atau membuat perubahan pada mana-mana variable. Kita juga tidak perlu menggunakan method reduce() kerana telah banyak method yang telah disediakan untuk menggantikan reduce() seperti sum(), average(), dan collect(joining()).

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju