Executor

Dalam tutorial ini, kita akan pergi lebih teknikal.

Dalam setiap tutorial sebelum ini di mana kita menggunakan method async, code tersebut bukannya create thread yang baru, tetapi menggunakan thread yang sedia ada daripada ForkJoinPool.commonPool(). Thread pool ini mempunyai bilangan thread tertentu yang ditetapkan oleh Java, katakanlah 10. Apabila semua thread dalam pool sedang digunakan, program akan menunggu sehinggalah ada thread yang selesai dan sedia untuk proses seterusnya.

Dengan maklumat ini, kita boleh menjangkakan jika semua thread dalam pool sedang digunakan dan semua proses memakan masa yang lama, maka program akan tersangkut. Bagi menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengalihkan proses yang memakan masa yang lama ke thread yang lain yang bukan daripada ForkJoinPool.commonPool(). Caranya adalah dengan menggunakan Executor.

Executors

Untuk create Executor, kita boleh menggunakan mana-mana method yang ada dalam class Executors. Contohnya jika kita mahu membuat thread pool untuk database dan untuk log,

ExecutorService dbThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(100);
ExecutorService loggerThreadPool = Executors.newSingleThreadExecutor();

Bilangan thread yang ditetapkan bergantung kepada server. Mungkin server mempunyai RAM kecil, jadi boleh kurangkan sedikit untuk mengelakkan OutOfMemoryError. Mungkin jenis database terlalu canggih, jadi boleh tambah bilangan thread. Terpulang.

ExecutorService akan tetap hidup walaupun program kita telah tertutup kerana executor tersebut berada di thread yang lain. Untuk menutup ExecutorService, kita perlu memanggil method shutdown() di penghujung program. Penggunaan method shutdown sahaja tidak cukup kerana mungkin ada thread yang tersekat atau menghadapi apa-apa masalah, jadi kita boleh paksa shutdown menggunakan shutdownNow jika thread tidak ditutup dalam masa tertentu. Untuk itu, kita boleh copy paste code daripada documentation ExecutorService, seperti berikut,

private static void shutdownExecutors(ExecutorService... pools) {
  for (ExecutorService pool : pools) {
    pool.shutdown();

    try {
      if (!pool.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS)) {
        pool.shutdownNow();

        if (!pool.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS)) {
          System.err.println("Pool did not terminate");
        }
      }
    } catch (InterruptedException ie) {
      pool.shutdownNow();
      Thread.currentThread().interrupt();
    }
  }
}

Kita boleh memanggil method tersebut di penghujung code kita,

shutdownExecutors(dbThreadPool, loggerThreadPool);

Satu lagi masalah ialah bukan semua program akan sampai ke penghujung code. Contohnya program untuk server akan hidup sepanjang masa, dan hanya tertutup apabila kita mahu tutup atau berlaku error. Apabila kes seperti ini berlaku, method shutdownExecutors yang kita tulis di penghujung code kemungkinan tidak akan dipanggil. Oleh itu, kita boleh menambah satu lagi panggilan ke shutdownExecutors di dalam shutdown hook, contohnya,

ExecutorService dbThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(100);
ExecutorService loggerThreadPool = Executors.newSingleThreadExecutor();

Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(() -> shutdownExecutors(dbThreadPool, loggerThreadPool)));

Setelah selesai, barulah kita boleh menggunakan executor tersebut pada proses future yang kita tulis sebelum ini. Caranya adalah dengan meletakkan executor tersebut sebagai argument kedua method async. Contohnya,

CompletableFuture<String> firstNameFuture = supplyAsync(UserService::getFirstName, dbThreadPool);
CompletableFuture<String> lastNameFuture = supplyAsync(UserService::getLastName, dbThreadPool);
CompletableFuture<Integer> ageFuture = supplyAsync(UserService::getAge, dbThreadPool);

allOf(firstNameFuture, lastNameFuture, ageFuture)
    .thenApplyAsync(v -> String.format("%s %s, %s",
        firstNameFuture.join(),
        lastNameFuture.join(),
        ageFuture.join()))
    .thenAcceptAsync(System.out::println, loggerThreadPool);

Jadi dalam code di atas, kita menggunakan dbThreadPool untuk future firstName, lastName, dan age, ForkJoinPool.commonPool() untuk format string, dan loggerThreadPool untuk print.

Macam mana nak tahu perlu guna yang mana satu? Gunakan thread pool yang lain untuk proses yang memakan masa yang melibatkan IO (seperti database, email, atau connection ke server lain), dan gunakan yang default untuk code-code lain.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju