Concurrency

Dalam Java 8, selain lambda dan stream, ada satu lagi penambahbaikan yang jarang orang sebut, iaitu kemudahan membuat concurrency. Concurrency dalam Java 8 menggunakan konsep future dan promise, iaitu konsep yang berasal daripada functional programming. Jadi, kita boleh memanfaatkan konsep lambda dan stream yang kita belajar dalam bab-bab sebelum ini.

Apa itu concurrency?

Concurrency ialah proses untuk menjalankan code tanpa mengikut urutan tetapi memberi output yang sama. Zaman sekarang dengan wujudnya CPU yang mempunyai lebih daripada satu core, program boleh menjalankan code secara serentak sekaligus meningkatkan kelajuan program kita.

Masalah dalam concurrency bukannya bagaimana untuk menjalankan code secara serentak, tetapi bagaimana untuk mencantumkan kembali semua output daripada code tersebut.

Katakanlah kita tidak menggunakan konsep functional programming. Kita sentiasa tukar-tukar nilai variable. Semasa kita mengambil data, adakah kita yakin data tersebut telah diupdate atau data yang lama. Jika kita membuat update dengan data yang lama, nilai terbaru akan menjadi tidak tepat. Kita akan melihat contoh code yang bermasalah tersebut.

Katakanlah kita ada class User,

import lombok.Builder;
import lombok.Data;

@Data
@Builder
public class User {
  private String name;
  private double money;
}

Kemudian, kita create object sebagai contoh,

User user = User.builder()
    .name("Ali")
    .money(10000)
    .build();

Sekarang kita cuba buat dua proses untuk update duit Ali secara serentak. Ini ibarat dua orang sedang bank in duit kepada Ali secara serentak. Codenya,

Thread addMoney1 = new Thread(() -> {
  double money = user.getMoney();
  sleep(100);
  user.setMoney(money + 500);
});
addMoney1.start();

Thread addMoney2 = new Thread(() -> {
  double money = user.getMoney();
  sleep(200);
  user.setMoney(money + 300);
});
addMoney2.start();

Thread ialah class untuk meletakkan sebahagian code yang boleh berjalan secara serentak. Method sleep() tersebut kita letakkan di method yang lain, seperti berikut,

private static void sleep(long millis) {
  try {
    Thread.sleep(millis);
  } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Method sleep ini hanya untuk demo sahaja. Method tersebut akan pause thread yang berkenaan. Ini ibarat kita sedang membuat panggilan database yang mengambil masa yang lama.

Kita menggunakan 100 ms untuk thread pertama dan 200 ms untuk thread kedua. Maka, sepatutnya pada waktu 300 ms, kedua-dua thread tersebut sudah selesai. Jadi, kita akan check nilai terkini pada 300 ms,

sleep(300);
System.out.println(user);

Proses pertama menambah 500 dan proses kedua menambah 300 pada duit Ali. Secara lojik akalnya sekarang Ali sepatutnya mempunyai 10800. Namun, selepas run code tersebut, duit Ali ialah 10300. Ini berlaku kerana dalam thread kedua, variable masih memegang nilai yang lama selepas update di thread pertama. Kes seperti ini dinamakan racing condition.

Disebabkan code yang menggunakan nilai variable yang berubah-ubah mudah terkena racing condition, satu cara untuk mengelakkannya adalah dengan tidak mengubah nilai variable. Itu sebabnya kita belajar final dan immutable collection.

Parallel stream

Cara paling mudah untuk menjalankan code secara serentak adalah dengan menggunakan parallel stream. Caranya mudah sahaja. Tukar sahaja method stream() ke parallelStream() dan siap. Contoh untuk code dari tutorial sebelum ini,

double taxAverage = taxes.stream()
    .mapToDouble(x -> x)
    .average()
    .orElse(0.0);

Tukar sahaja ke,

double taxAverage = taxes.parallelStream()
    .mapToDouble(x -> x)
    .average()
    .orElse(0.0);

Namun, bukan semua code untuk concurrency menggunakan stream. Contoh, code mungkin perlu mengambil data daripada database dan pada masa yang sama perlu mengambil data daripada website lain. Untuk kes ini, kita akan lihat dalam tutorial akan datang.

Terminologi

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam bab concurrency.

Synchronous bermaksud program berjalan satu per satu mengikut code. Jika ada code yang lembab, program akan kelihatan seperti tersekat. Analoginya ibarat membuat pesanan di KFC, kita membuat pesanan, pekerja mengambil makanan, kita tunggu, siap, baru boleh duduk makan, kemudian pelanggan seterusnya pula membuat pesanan.

Asynchronous pula bermaksud program berjalan tanpa mengikut urutan code, sebaliknya mengikut CPU. Cara ini memberi ilusi seperti code kita sedang berjalan dengan serentak. Analoginya ibarat membuat pesanan di Burger King, kita membuat pesanan, pekerja bagi nombor, kita sudah boleh duduk, pelanggan seterusnya sudah boleh membuat pesanan, nombor kita dipanggil, ambil burger, makan.

Future dan promise ialah teknik untuk menulis code concurrency. Future ialah data yang akan wujud pada masa akan datang, dan promise pula ialah tempat yang dijanjikan untuk meletakkan data tersebut. Disebabkan lain programming language lain cara penulisannya, maka kedua-dua istilah tersebut boleh bersilih ganti.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju