Recursion

Recursion ialah apabila kita memanggil sesebuah method dalam method yang sama. Teknik ini antara bahagian yang memeningkan pelajar universiti. Jika anda sama pening dengan konsep ini semasa di universiti, anda tidak perlu bimbang kerana recursion sangat jarang digunakan dalam Java.

Recursion tidak digalakkan dalam Java kerana Java tiada tail call optimization. Jika kita melakukan recursion dengan banyak, program akan mengakibatkan stackoverflow error.

Pendek kata, elakkan recursion.

Jika anda masih degil, mari kita lihat contoh recursion:

public class Main {
  private static int jumlahSampaiSeribu(int nombor) {
    if (nombor == 1000) {
      return nombor;
    }

    return nombor + jumlahSampaiSeribu(nombor + 1);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int hasil = jumlahSampaiSeribu(1);
    System.out.println(hasil);
  }
}

Apa yang berlaku apabila kita memanggil method tambahSampaiSeribu() ialah panggilan-panggilan tersebut menjadi berangkai, hasilnya menjadi,

return 1 + 2 + 3 + 4... + 1000;

Semasa memanggil semula method tersebut, maklumat untuk operasi tambah antara semua angka-angka masih perlu disimpan dalam memory sehinggalah nombor bersamaan dengan 1000, di mana method recursive tidak lagi dipanggil.

Yang menyebabkan stackoverflow error itu berpunca daripada semua data untuk angka, data untuk operasi apa, dan data untuk method return nilai ke mana, melebihi muatan stack memory. Jika anda tidak dapat stackoverflow error, anda boleh tambahkan nilai daripada seribu ke sejuta misalannya.

Stack vs Heap Memory

Stack memory ialah memory yang digunakan untuk meletakkan maklumat mengenai program kita, contohnya variable dan maklumat untuk method. Heap memory pula ialah memory yang digunakan untuk meletakkan data-data yang dibina semasa program sedang berjalan, contohnya semasa membuat object menggunakan new.

Stack memory biasanya berada di cache CPU, dia laju, tetapi saiznya kecil. Itu sebabnya kita boleh mendapat stackoverflow error semasa membuat recursion. Program perlu menyimpan maklumat mengenai method yang belum selesai dikira.

Tail call recursion

Tail call recursion ialah recursion untuk membuat benda yang sama tetapi menggunakan cara yang sedikit berbeza. Ini contohnya,

public class Main {
  private static int jumlahSampaiSeribuTailCall(int nombor, int jumlah) {
    if (nombor == 1000) {
      return nombor + jumlah;
    }

    return jumlahSampaiSeribuTailCall(nombor + 1, nombor + jumlah);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int hasil = jumlahSampaiSeribuTailCall(1, 0);
    System.out.println(hasil);
  }
}

Bezanya adalah kita terus return panggilan untuk recursive method, tidak lagi berangkai seperti sebelum ini.

Cara ini mungkin boleh mengurangkan risiko stackoverflow error kerana stack memory tidak perlu lagi menyimpan maklumat untuk operasi apa yang perlu dilakukan. Hanya perlu menyimpan maklumat ke mana method tersebut perlu return. Walaubagaimanapun, stackoverflow error masih boleh berlaku dalam Java jika panggilan kepada method recursive terlalu banyak.

Tail call optimization

Ada sesetengah programming language yang mempunyai tail call optimization. Apabila kita membuat tail call recursion, program akan automatik menukarnya ke bentuk goto (ataupun dipanggil jump). Maka, maklumat untuk method return ke mana tidak perlu disimpan sekaligus mengelakkan berlakunya stackoverflow error.

Malang sekali, Java tiada tail call optimization. Antara programming language yang mempunyai tail call optimization ialah Scheme.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju