Inheritance

Tujuan kita membuat inheritance adalah untuk menggunakan semula class yang sedia ada, dan membuat sedikit pengubahsuaian tanpa mengubahsuai class yang asal.

Kita gunakan class Kucing sebagai class yang asal, dan kita ubahsuai class tersebut kepada class KucingParsi. Class Kucing adalah seperti berikut:

package kucing;

public class Kucing {
  private String nama;
  private int umur;

  public Kucing() {
    nama = "Comel";
    umur = 5;
  }

  public void mengiau() {
    System.out.println("Meow");
  }

  public void minum() {
    System.out.println("Slrpp, slrppp");
  }
}

Kemudian kita buat class baru dengan nama KucingParsi. Untuk membuat inheritance, kita gunakan keyword extends seperti berikut:

package kucing;

public class KucingParsi extends Kucing {

}

Sekarang KucingParsi secara automatik sudah mempunyai semua code yang ada di dalam class Kucing. Buktinya kita boleh cuba create object daripada class KucingParsi:

package kucing;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    KucingParsi kucingSaya = new KucingParsi();
    kucingSaya.minum();
  }
}

Kita boleh tambah method seperti biasa pada class KucingParsi seperti ini:

package kucing;

public class KucingParsi extends Kucing {
  public void makan() {
    System.out.println("Makan...");
  }
}

Method overriding

Kita juga boleh ubahsuai method yang sedia ada. Cara ini dipanggil method overriding. Kita boleh override method minum() seperti berikut:

package kucing;

public class KucingParsi extends Kucing {
  public void makan() {
    System.out.println("Makan...");
  }

  @Override
  public void minum() {
    System.out.println("Slrplrprlprlprrpl");
    System.out.println("Slrrrrrrrrrrrrp");
  }
}

Superclass vs subclass

Setelah membuat inheritance, class yang asal dinamakan sebagai ‘superclass’, manakala class yang baru dinamakan sebagai ‘subclass’. Oleh itu,

Keyword super

Kegunaan keyword super adalah sama dengan keyword this. Bezanya ialah keyword super merujuk kepada superclass. Contohnya, apabila constructor class Kucing mempunyai parameter seperti berikut:

package kucing;

public class Kucing {
  private String nama;
  private int umur;

  public Kucing(String nama, int umur) {
    this.nama = nama;
    this.umur = umur;
  }

  ...

maka kita boleh menggunakan keyword super untuk menghantar data dari subclass ke superclass seperti ini:

package kucing;

public class KucingParsi extends Kucing {

  public KucingParsi(String nama, int umur) {
    super(nama, umur);
  }

  ...

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju