Input dari user

Antara keperluan yang patut ada pada sesuatu program ialah program itu mestilah interaktif. Sesuatu program interaktif mestilah boleh mengambil input untuk diproses. Beberapa cara untuk mendapatkan input dari user termasuklah:

Scanner

Sebelum kita ambil input daripada user, kita lihat class Scanner terlebih dahulu. Class Scanner boleh digunakan untuk memisahkan sesuatu ayat (atau string) kepada beberapa perkataan (atau token). Contohnya,

package essential;

import java.util.Scanner;

public class Input {
  public static void main(String[] args) {
    String cikgu = "Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola";

    Scanner scan = new Scanner(cikgu);

    while (scan.hasNext()) {
      System.out.println(scan.next());
    }
  }
}

Jangan lupa untuk import class Scanner berdasarkan code di atas.

Token tersebut boleh ditukar ke jenis data yang lain bergantung kepada method yang digunakan, contohnya nextInt() menukarkan token kepada integer, seperti berikut:

package essential;

import java.util.Scanner;

public class Input {
  public static void main(String[] args) {
    String cikgu = "12 tambah 23";

    Scanner scan = new Scanner(cikgu);

    int nomborPertama = scan.nextInt();

    String operasi = scan.next(); // ambil tetapi tidak diguna

    int nomborKedua = scan.nextInt();

    System.out.println(nomborPertama + nomborKedua);
  }
}

System.in

Untuk mendapatkan input daripada user melalui command line, kita letak System.in pada Scanner seperti berikut:

package essential;

import java.util.Scanner;

public class Input {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
  }
}

Kemudian apabila kita menggunakan salah satu method next(), program akan tunggu input daripada kita. Contohnya,

package essential;

import java.util.Scanner;

public class Input {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    int nomborPertama;
    int nomborKedua;

    System.out.println("Kalkulator!! Tambah sahaja...");

    System.out.print("Masukkkan nombor pertama: ");
    nomborPertama = scan.nextInt();

    System.out.print("Masukkan nombor kedua: ");
    nomborKedua = scan.nextInt();

    System.out.println("Jawapan: " + (nomborPertama + nomborKedua));
  }
}

Method next() hanya mengambil satu token sahaja, jika mahu mengambil seluruh input, gunakan method nextLine(), contohnya:

package essential;

import java.util.Scanner;

public class Input {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    String nama;

    System.out.println("Hi, siapa nama awak?");
    nama = scan.nextLine();

    System.out.println("Hi, " + nama + ". Selamat berkenalan!");
  }
}

Tips: Dalam Netbeans, tekan Ctrl+Shift+I untuk import class secara automatik.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju