Exception (part 1)

Java menggunakan exception untuk mengendalikan error. Apabila error berlaku, exception ini dilancarkan untuk menghentikan proses yang mempunyai error.

Cara mudah untuk menghasilkan error adalah dengan membahagikan satu nombor dengan kosong:

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1 / 0;
  }
}

Apabila kita run code tersebut, program akan memaparkan teks menjelaskan tentang error tersebut, iaitu ArithmeticException: / by zero.

try-catch

Apabila exception berlaku, biasanya program akan terus tutup dan code selepasnya tidak akan dilaksanakan. Contohnya,

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1 / 0;
    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

Jika kita mahu run code selepasnya, kita mesti handle exception itu secara manual. Untuk handle exception, kita boleh menggunakan try-catch seperti berikut:

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = 1 / 0;
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("tidak boleh bahagi kosong!");
    }

    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

finally

Satu tambahan kepada try-catch ialah finally. Code di dalam finally akan wajib dilaksanakan. Ini bertujuan jika ada exception lain yang tidak disangkakan berlaku.

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = 1 / 0;
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("tidak boleh bahagi kosong!");
    } finally {
      System.out.println("ini confirm dilaksanakan");
    }

    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

throws

Kita boleh menggunakan throws jika kita tidak mahu handle exception pada waktu itu, mungkin kerana tidak mahu code serabut. Contoh jika kita throws exception daripada suatu method, maka kita boleh catch di method yang lain.

package essential;

public class BahagiKosong {
  private static int bahagiKosong() throws ArithmeticException {
    return 1 / 0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = bahagiKosong();
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("tidak boleh bahagi kosong!");
    }
  }
}

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju