Interface Collections

Berikut ialah beberapa interface yang ada dalam framework Collections:

List

Lebih kurang seperti array boleh simpan data mengikut indeks tetapi boleh berubah saiz.

Set

Simpan data dan tidak membenarkan wujud data yang sama. Sangat berguna jika mahu buang duplicate.

Queue

Data yang mula-mula masuk ialah data yang akan keluar dahulu. Biasanya disebut sebagai first in, first out (FIFO).

Deque

Cara sebutannya ialah ‘deck’. Deque merupakan singkatan bagi double-ended queue. Ini bermaksud deque boleh jadi first in, first out (FIFO) ataupun last in, first out (LIFO). Sebelum ini LIFO digunakan oleh Stack, tetapi sekarang sudah tidak digalakkan lagi oleh Java.

Map

Menghubungkan antara satu data (key) dengan data yang lain (value).

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju