Generics

Cuba lihat mana-mana interface yang ada dalam Collections di Java API.

Klik untuk buka Java API

Jika perasan interface tersebut meletakkan <E> selepas nama interface, contohnya,

public interface List<E> extends Collection<E>

Huruf besar tersebut dinamakan sebagai generics. Generics ini digunakan untuk menentukan class apa yang boleh dimasukkan ke dalam data structure tersebut. Konsep ini lebih kurang sama seperti parameter. Contoh data structure untuk menyimpan class String akan kelihatan begini:

List<String> words = new ArrayList<>();

Selain E, huruf lain juga boleh digunakan seperti T, K, N.

Primitive wrapper class

Hanya class yang boleh diletakkan pada generics. Data primitive seperti int, double, boolean, dan char bukan class, jadi Java menyediakan class wrapper untuk digunakan oleh data primitive. Antara class wrapper adalah:

  • Integer untuk int
  • Long untuk long
  • Double untuk double
  • Character untuk char
  • Boolean untuk boolean

Jadi, kita boleh menggunakan class wrapper untuk diletakkan pada generics, contohnya:

List<Integer> numbers = new ArrayList<>();

carian untuk ""

    Tiada hasil carian untuk ""