Data Structure

Data structure ialah penyusunan sekumpulan data.

Semasa programming, kebiasaannya kita berurusan dengan banyak data. Ada masa jika kita perhatikan, data-data tersebut boleh diletakkan dalam satu kumpulan yang sama. Maka, kita boleh menggunakan data structure untuk tujuan tersebut.

Dalam bab ini, kita akan melihat pelbagai jenis data structure yang disediakan oleh Java, sambil melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing.

carian untuk ""

    Tiada hasil carian untuk ""