DAO dan Service

Sebelum kita tulis lebih banyak SQL query, kita akan lihat bagaimana untuk menyusun code kita dengan lebih teratur. Cara ini memang biasa digunakan dalam industri.

Data Access Object (DAO)

DAO ialah class yang kita boleh gunakan untuk membuat operasi melibatkan database. Class ini akan memisahkan code aplikasi dengan code database, jadi apabila kita ingin membuat operasi database, kita hanya perlu memanggil method yang ada dalam DAO.

Kelebihan menggunakan class DAO ialah kita boleh mengubah code database tanpa perlu menyentuh code aplikasi. Contoh apabila kita mahu tukar dari H2 ke PostgreSQL, atau dari hanya JDBC ke jOOQ.

Service

Service pula ialah class untuk kita letakkan lojik bisnes (business logic), maksudnya mana-mana code yang kita perlu tulis untuk menentukan apa yang patut berlaku dengan data, proses apa yang perlu digunakan, dan sebagainya. Disebabkan aplikasi yang kita akan buat agak simple, lojik bisnes yang kita akan buat hanyalah untuk menggunakan method dari class DAO.

Model

Kita boleh menyusun data dari setiap table dalam database menggunakan class. Class ini disebut sebagai model layer. Dalam tutorial sebelum ini, kita ada membuat table bernama Kucing yang mempunyai id, nama, jantina, dan tarikh lahir. Jadi, kita boleh menyusun semua data tersebut dalam sebuah class bernama Kucing. Di sini saya letakkan class tersebut di dalam package com.jombelajarjava.kucing.

Class tersebut akan kelihatan seperti ini:

package com.jombelajarjava.kucing;

import java.time.LocalDate;

public class Kucing {
  private final Long id;
  private final String nama;
  private final Jantina jantina;
  private final LocalDate tarikhLahir;

  public Kucing(final String nama, final Jantina jantina, final LocalDate tarikhLahir) {
    this(0L, nama, jantina, tarikhLahir);
  }

  public Kucing(final Long id, final String nama, final Jantina jantina, final LocalDate tarikhLahir) {
    this.id = id;
    this.nama = nama;
    this.jantina = jantina;
    this.tarikhLahir = tarikhLahir;
  }

  public Kucing cloneWithId(final Long id) {
    return new Kucing(id, nama, jantina, tarikhLahir);
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public String getNama() {
    return nama;
  }

  public Jantina getJantina() {
    return jantina;
  }

  public LocalDate getTarikhLahir() {
    return tarikhLahir;
  }

}

Jika anda menggunakan IDE, IDE akan complain mengenai LocalDate kerana package java.time adalah daripada Java 8. Jadi, kita update sahaja pom.xml untuk menggunakan Java 8, seperti ini,

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Enum

Jika anda perasan, dalam class Kucing ada jenis data bernama Jantina. Kita boleh membuat jenis data rekaan sendiri menggunakan enum. Untuk membuat enum, tulis sahaja seperti ini,

package com.jombelajarjava.kucing;

import java.util.Locale;

public enum Jantina {
  JANTAN, BETINA
}

Walaupun enum di atas nampak ok, tetapi jika kita lihat kembali dalam database, enum untuk Jantina menggunakan huruf kecil. Jadi kita perlu mengubahsuai enum tersebut supaya menggunakan huruf kecil apabila di-print.

package com.jombelajarjava.kucing;

import java.util.Locale;

public enum Jantina {
  JANTAN("jantan"), BETINA("betina");

  private final String text;

  Jantina(final String text) {
    this.text = text;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return text;
  }
}

Interface KucingDAO

Sebelum kita menulis DAO untuk mengakses database, kita akan membuat interface terlebih dahulu untuk merancang apa yang perlu ada pada class DAO nanti. Dengan membuat interface, kita juga boleh memberitahu programmer lain dalam team (jika ada) method yang akan ada dalam class DAO nanti tanpa perlu menunggu kita menyiapkan class DAO tersebut.

Interface DAO untuk Kucing kelihatan seperti ini:

package com.jombelajarjava.kucing;

import java.util.List;

public interface KucingDao {
  List<Kucing> findAll();
  List<Kucing> findById(Long id);
  List<Kucing> findByNama(String nama);
  Kucing insertKucing(Kucing kucing);
  Kucing updateKucing(Kucing kucing);
  boolean deleteKucing(Kucing kucing);
}

Perhatikan jenis data yang return daripada method insert, update, dan delete. Ada sesetengah orang lebih suka hanya return int, ada yang hanya return void. Semua boleh. Di sini saya return balik object untuk insert dan update, dan boolean untuk check jika telah berjaya delete.

Class SimpleKucingDAO

Sekarang kita boleh implement interface KucingDao. Jika anda menggunakan IDE, selepas menulis

public class SimpleKucingDao implements KucingDao {
  
}

IDE boleh terus tambah method daripada KucingDao secara automatik. Contoh dalam IntelliJ, boleh tekan Alt+Enter. Kemudian tambah constructor untuk mengambil data yang diperlukan untuk membuat sambungan ke database.

package com.jombelajarjava.kucing;

import java.sql.*;
import java.util.List;

public class SimpleKucingDao implements KucingDao {
  private final String url;
  private final String name;
  private final String password;

  public SimpleKucingDao(final String url, final String name, final String password) {
    this.url = url;
    this.name = name;
    this.password = password;
  }

  @Override
  public List<Kucing> findAll() {
    return null;
  }

  @Override
  public List<Kucing> findById(final Long id) {
    return null;
  }

  @Override
  public List<Kucing> findByNama(final String nama) {
    return null;
  }

  @Override
  public Kucing insertKucing(final Kucing kucing) {
     return null;
  }

  @Override
  public Kucing updateKucing(final Kucing kucing) {
    return null;
  }

  @Override
  public boolean deleteKucing(final Kucing kucing) {
    return false;
  }
}

Jika anda lihat di industri, kadang kala class DAO dinamakan sebagai KucingDaoImpl atau IKucingDao. Isu ini pun ada perbincangan dan debat, masing-masing mempunyai pandangan dan hujah masing-masing. Ada yang suka, ada yang tak suka.

Secara peribadi, saya tak suka sebab bila lihat standard library Java, tidak ada satu pun class yang menggunakan Impl. Kalau ada satu class sahaja yang implement interface DAO tersebut, saya lebih suka menamakannya DefaultKucingDao contohnya. Jadi, tidak ada salah tidak ada betul. Ikut sahaja mana-mana yang digunakan dalam syarikat, asalkan konsisten.

Update: Akhirnya saya telah jumpa class yang berakhir dengan Impl dalam standard library, iaitu SocketImpl. Hmm…

Class PendaftaranService

Selepas wujud DAO, kita boleh membuat service untuk memanggil method daripada DAO tersebut,

package com.jombelajarjava.daftar;

import com.jombelajarjava.kucing.Kucing;
import com.jombelajarjava.kucing.KucingDao;

import java.util.List;

public class PendaftaranService {
  private final KucingDao kucingDAO;

  public PendaftaranService(final KucingDao kucingDAO) {
    this.kucingDAO = kucingDAO;
  }

  public List<Kucing> searchAll() {
    return kucingDAO.findAll();
  }

  public List<Kucing> searchById(final Long id) {
    return kucingDAO.findById(id);
  }

  public List<Kucing> searchByNama(final String nama) {
    return kucingDAO.findByNama(nama);
  }

  public Kucing add(final Kucing kucing) {
    return kucingDAO.insertKucing(kucing);
  }

  public Kucing edit(final Kucing kucing) {
    return kucingDAO.updateKucing(kucing);
  }

  public boolean remove(final Kucing kucing) {
    return kucingDAO.deleteKucing(kucing);
  }
}

Jika anda mengikuti tutorial ini sehingga habis, anda mungkin merasakan semua class dan interface ini seperti tidak berfaedah. Ya, saya setuju. Cara ini biasanya digunakan dalam team yang mempunyai quality assurance(QA) yang melibatkan testing. Jadi, mereka boleh terus menggunakan interface untuk menulis test, contohnya,

public KucingDAOTest implements KucingDAO {
  // Code untuk test
}

Lagipun, sekarang telah banyak wujud framework dan library sehingga kita tidak perlu lagi menulis implementation DAO dan interface service. Kita akan lihat framework dan library tersebut pada tutorial akan datang.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju