Logik

Dalam dunia sebenar biasanya terdapat beberapa syarat untuk sesuatu perkara. Programming language yang lengkap mesti boleh menggambarkan lebih daripada satu syarat dalam program. Satu cara adalah dengan menggunakan beberapa if statement. Satu cara lagi adalah dengan menggunakan operasi logik.

Berikut ialah operasi logik yang kita boleh gunakan dalam Java:

NOT (!)

Operasi ! untuk menidakkan atau menterbalikkkan syarat. Contohnya,

  int gaji = 5000;
  boolean miskin = gaji < 10000;
  boolean perluBayarCukai = !miskin;

  System.out.println("Perlu bayar cukai? " + perluBayarCukai);

Code di atas bermaksud syarat perlu bayar cukai ialah tidak miskin. Maka kita boleh menetapkan syarat untuk miskin kemudian guna operasi ! untuk menyatakan syarat tidak miskin.

AND (&&)

Secara teorinya, operasi && adalah untuk syarat yang perlu mematuhi semua syarat yang ditetapkan. Contohnya,

  int fatPercentage = 75;
  int carbohydrate = 15;

  boolean isHighFat = fatPercentage > 70; // in %
  boolean isLowCarb = carbohydrate < 50; // in gram

  boolean isKetoDiet = isHighFat && isLowCarb;

  System.out.println("Adakah ini diet keto? " + isKetoDiet);

Code di atas bermaksud syarat diet keto ialah tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Jadi kita boleh menggunakan operasi && untuk hubungan syarat-syarat tersebut.

Secara teknikal pula, program akan membaca dari kiri ke kanan. Apabila satu syarat adalah false, syarat-syarat di sebelah kanan tidak akan dinilai dan program akan terus memberi false kepada syarat tersebut.

OR (||)

Secara teorinya, operasi || adalah untuk syarat yang perlu mematuhi paling kurang satu syarat. Contohnya,

  boolean batuk = false;
  boolean selsema = true;
  boolean migrain = false;
  boolean keracunan = false;

  boolean cuti = batuk || selsema || migrain || keracunan;

  System.out.println("Dapat cuti? " + cuti);

Code di atas bermaksud syarat untuk mendapat cuti adalah apabila terkena satu atau lebih daripada penyakit tersebut. Jadi, kita boleh menggunakan operasi ||.

Secara teknikal pula, sama seperti operasi && program akan membaca dari kiri ke kanan. Apabila satu syarat adalah true, syarat-syarat di sebelah kanan tidak akan dinilai.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju